Meny Lukk

Nyhetbrev 4, 2022

Kjære NABU-kollegaer,

Dette nyhetsbrevet går til Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (les mer om NABU her).

NABU SIN NETTVERKSKONFERANSE 2022

Som tidligere annonsert er NMBU denne gang vertskapet for nettverkskonferansen, stedet er Ås og tidspunktet er mandag 21. –tirsdag 22. november. Konferansen åpner mandag kl 10 og avslutter tirsdag kl 16. Hovedforedrag ved Arjen Wals, Wageningen Universitet og NMBU, og Ingerid Straume, Universitetet i Oslo. Konferansen gir lærerutdanningene spesiell oppmerksomhet, men åpner også opp for mangfoldet innenfor forskning og utviklingsarbeid knyttet til bærekraft og utdanning. Vi planlegger en fysisk konferanse og legger til rette for digital deltakelse med strømming av fellessesjoner og digitale papersesjoner. Invitasjon går ut i slutten av juni.


BLOGG (FORSKNING.NO)

I NABU sin blogg på forskning.no, her, handlet det siste innlegget om helinstitusjonsperspektiver på bærekraft. Dette får stadig større oppmerksomhet og er et satsingsfelt på NMBU som bloggskribentene Ingrid Eikeland, Aksel Hugo, Astrid Sinnes og Rosalie Mathie alle er knyttet til. I kommende innlegg som publiseres om noen dager, tar Kjellrun Hiis Hauge, Høgskulen på Vestlandet, opp hvordan skolen ber barn og unge bli noe samfunnet ikke er – det vil si bærekraftig – og hvordan dette framstår som et danningsparadoks. Vi oppfordrer flere til å bli bloggskribenter og dele forskning, synspunkter og refleksjoner. Kontakt Thale og Ole Andreas: (t.k.stalenget@iped.uio.no, o.a.kvamme@ils.uio.no)


STIPENDIATWEBINARET 24. MAI

Høgskolen på Vestlandet var vertskap for årets stipendiatwebinar 24. mai og samarbeidet med NABU og det danske nettverket om Forskning i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. 14 stipendiater fra ni ulike institusjoner deltok sammen med åtte erfarne forskere. Hovedforedrag ved Kjersti Fløttum, Universitetet i Bergen om unges holdninger til klima og klimadebatten. Arbeidet med videreføring til neste år er så smått påbegynt.


ANDRE AKTUELLE ARRANGEMENTER

WEBINAR, 13. JUNI, MED UTDANNINGSPERSPEKTIVER PÅ GLOBALT MEDBORGERSKAP

Det internasjonale nettverket Angel (Academic Network on Global Education & Learning) og det britiske nettverket TEESNet (Teacher Education for Equity and Sustainaiblity Network) arrangerer 13. juni kl 15 et åpent webinar om utdanningsperspektiver på globalt medborgerskap. Ansvarlige er Andrea Bullivant, Liverpool Hope, Doug Bourn, University College London og Karen Pashby, Manchester Metropolitan University. Webinaret gir korte oppsummeringer av pågående arbeider, og to mer grundige presentasjoner ved PhD-stipendiatene Riikka Suhonen, Universitetet i Helsinki og Marta da Costa, Manchester Metropolitan University. Suhonen forsker på globale perspektiver innenfor yrkesopplæringen i Finland, mens da Costa har studert hvilken plass kritikk av vestlig modernitet har i

nyere utdanningsforskning knyttet til globalt medborgerskap og bærekraft. Mer informasjon og påmelding her.

SKJERVHEIMSEMINARET, 9.–11. SEPTEMBER, OM NATURTAP OG KLIMAENDRINGER

Skjervheimseminaret, som årlig arrangeres på Stalheim ved Voss, har denne gangen fått temaet ‘Den vanskelege samtalen’ og handler om utfordringene med å samtale godt om naturtap og klimaendringer. Arrangørene har invitert forskere, ungdommer, journalister og aktivister, blant annet Arne Johan Vetlesen, Gina Gylver, Jonas Kittelsen og Maria Berg Reinertsen. Andreas Hvidsten løfter i sitt bidrag om dialogens betingelser fram filosofen Hans Skjervheim som har gitt navnet til dette humanistiske seminaret. Program og påmelding, se her. Interesserte studenter kan søke deltakerstipend: https://skjervheimseminaret.no/studentstipend/

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NABU