Meny Lukk

Nyhetsbrev 4, 2023

Kjære NABU-kollegaer, 16. august 2023

Her finner du litt oppdatering, invitasjoner og aktuelle publikasjonsarenaer.

*****************************************************************************

NABUs nettverkskonferanse 2023 NTNU, Trondheim

Vi minner om årets nettverkskonferanse og årsmøte 19.-20. oktober, som finner sted fysisk i Trondheim. Invitasjon har tidligere blitt sendt ut til NABU-nettverket. Her er en kort versjon av invitasjonen:

Årets konferanse setter søkelys på tverrfaglighet i lærerutdanningene, og hvilken plass samiske perspektiver kan ha i en bærekraftsammenheng. Hovedforedragene er ved Ragnhild Lyngved Staberg, førsteamanuensis i naturfag ved NTNU, og Torjer A. Olsen, professor i urfolksstudier ved Senter for samiske studier, UiT, Norges arktiske universitet. Øvrig program vil være en blanding av parallellsesjoner og symposier basert på innsendte bidrag, og konferansen avsluttes med en panelsamtale. Torsdag er det et bredt perspektiv på bærekraft og lærerutdanning der vi oppfordrer til bidrag som tematiserer den tverrfaglige bærekraftdidaktikken. Fredag gir vi urfolksperspektiver særlig oppmerksomhet, med en åpenhet for å presentere også annen pågående forskning og utviklingsarbeid innenfor bærekraft og utdanning.

Frist for levering av abstrakts: 31.august. Tilbakemelding på innleverte abstrakts og utsendelse av fullt program: 14. september.

Frist for påmelding uten abstrakt: 1. oktober. Del gjerne invitasjonen med andre som kan være interessert.

Konferansen foregår på NTNU Campus Kalvskinnet. Deltakelse er gratis. Vi serverer kostnadsfri, enkel lunsj begge dager. Konferansemiddag betales av den enkelte deltaker (vi kommer tilbake ang. sted). Det er reservert hotellrom på Hotel Augustin for dem som ønsker å benytte seg av det.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/340033 

Publikasjonsmuligheter

Invitasjon til å sende inn sammendrag til temanummer om bærekraft i lærerutdanningene

Acta Didactica Norden har nettopp kunngjort en invitasjon til temanummeret Bærekraft i lærerutdanningene med utspring i, men ikke begrenset til NABU-miljøet:

Frist for å sende inn sammendrag til artikkelidé er 1. november 2023, så vil tilbakemelding på sammendrag og tilbud om å bidra med fullt manuskript følge 1. desember. Flere detaljer og kontaktinformasjon: https://journals.uio.no/adnorden/announcement/view/448

****************************************************************************

Call for Papers – Special Issue on Interdisciplinary approaches to Education for Sustainable Development

Vi minner om temanummeret av The Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) om Interdisciplinary Approaches to Education for Sustainable Development med frist for fullt manuskript 15. oktober 2023. Her er callen: https://journals.oslomet.no/index.php/nordiccie/libraryFiles/downloadPublic/76  

****************************************************************************

Invitasjon til tiårsfeiringen av bærekraftsnettverket på ECER

ESER-nettverket (forkortelsen står for Environmental and Sustainability Research) på ECER inviterer til en åpen hybrid sesjon tirsdag 22. august kl. 12.00-13.30 som feirer tiårsjubileet til nettverket. En rekke sentrale forskere innenfor feltet vil bidra, Heila Lotz-Sisitka, Greg Mannion, Johan Öhman, Marcia McKenzie og Arjen Wals. Dette vil være et arrangement med deltakere på ECER-konferansen i Glasgow og andre i nettverket som inviteres via zoom. Underveis vil det også legges opp til diskusjon i grupper. Den som er interessert, kan melde seg på adresselisten til ESER-nettverket, se den grønne ruten i høyre marg her: https://eera-ecer.de/networks/30-environmental-and-sustainability-education-research-eser  Zoom-lenke til arrangementet 22. august sendes ut til denne adresselisten.

****************************************************************************

NABU-blogg

_____________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________

https://blogg.forskning.no/blogg-nabu

Dette er et fint sted å publisere korte tekster innenfor en populærvitenskapelig genre, tilgjengelig for «folk flest». Teksten kan blant annet bygge på en bok eller en internasjonal artikkel du har skrevet. Om kort tid publiserer vi et bidrag av Robert Didham i styret som reflekterer over hva som kan være utdanning for bærekraftig utvikling sitt bidrag til utdanning mer generelt.

Ta kontakt med Ole Andreas Kvamme og Thale-Kristin Stalenget o.a.kvamme@ils.uio.no; thaleks@uia.no hvis du har en ide om et blogginnlegg.

**************************************************************

Tips oss om nye doktorgrader, aktuelle utgivelser, kurs, utlysninger og lignende!

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme og Biljana C. Fredriksen

På vegne av styret i NABU