Meny Lukk

Nyhetsbrev 2, 2023

Kjære NABU-kollegaer,

Her er en oppdatering om noen publikasjoner og arrangementer som kan ha interesse.

Tidsaktuelt innlegg

Les om sammenheng mellom reindrift og artsmangfoldet: https://www.nordnorskdebatt.no/reindriften-gar-foran/o/5-124-233819

NABU-blogg

Velkommen til å publisere på NABU-bloggen! https://blogg.forskning.no/blogg-nabu

Dette er et fint sted å publisere korte tekster innenfor en populærvitenskapelig genre, tilgjengelig for «folk flest». Teksten kan blant annet bygge på en bok eller en internasjonal artikkel du har skrevet. Dette er også et flott sted å publisere også hvis du ikke har mye erfaring med publisering. Ta kontakt med Ole Andreas Kvamme og Thale-Kristin Stalenget o.a.kvamme@ils.uio.no; thale-kristin.stalenget@uia.no hvis du har en ide om et blogginnlegg.

Arrangementer i regi av NABU-nettverket

Stipendiatwebinar 5. juni: Bærekraft, pedagogikk og didaktikk

Årets webinar finner sted 5. juni. https://www.usn.no/aktivitetskalender/stipendiatwebinar-barekraft-pedagogikk-og-didaktikk Dette er altså et tverrfaglig digitalt møtested der stipendiater som arbeider med ulike temaer innenfor bærekraft og utdanning får mulighet til å diskutere sine pågående prosjekter med hverandre og med erfarne forskere. I år er Universitetet i Sørøst-Norge vertskap, og hoved foredragsholder er Beniamin Knutsson.

Påmeldingsfristen er 15. april og tekster til lesing skal sendes innen 8. mai. Meld deg på hvis dette er noe for deg, og send gjerne informasjon til PhD-stipendiater som dette kan være relevant for. Ved spørsmål, kontakt Biljana C. Fredriksen: biljana.c.fredriksen@usn.no

NABUs nettverkskonferanse 2023 NTNU, Trondheim

Årets nettverkskonferanse og årsmøte arrangeres 19.-20. oktober i Trondheim med NTNU som vertskap. Sett av datoene nå, så kommer vi tilbake til flere opplysninger etter hvert.

Andre aktuelle arrangementer

Forskerkurset «Exploring the interface: Materials and materiality in ecology and culture studies»

Kurset arrangeres på Universitetet i Sørøst-Norge 8.-12. mai. Ansvarlig for kurset er Inger Birkeland og Kristin Gregers Eriksen, og eksterne bidragsytere er Liisa-Ravna Finbog, Henrik Svensen og Ingerid Straume. Kurset blir holdt på engelsk, er på 7,5 stp (med essayinnlevering) og 3 stp (deltakelse alle kursdager, med uten essay).

Kursprogrammet er vedlagt dette nyhetsbrevet. Søknadsfristen er 12. april. Nettskjema for eksterne søkere finner du her: https://www.usn.no/phd-courses/

PhD-kurs ved Örebro universitet, arrangert i samarbeid med forskningsgruppen ESERGO

Etiska och politiska perspektiv på miljö- och hållbarhetsutbildning, 7,5 hp. Kursen genomförs på plats i Örebro vid två tillfällen, 13-14/9 och 30/11-1/12. Kursen ges företrädesvis på svenska och vi välkomnar doktorander från alla nordiska länder. Antalet platser på kursen är begränsat till 12. Se bifogad studiehandledning för mer information om kursen. Anmälan till kursen görs på denna länk: https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/humus/pedagogik/etiska-och-politiska-perspektiv-pa-miljo–och-hallbarhetsutbildning-75-hogskolepoang/

Nordisk forskningskonferanse om bærekraft og utdanning i København 21.-22. november

Den nordiske forskningskonferansen om bærekraft og utdanning arrangeres i år i København, tidspunktet er 21.-22. november, med en prekonferanse 20. november. Deadline for abstracts er 1. mai. Se vedlegg for flere detaljer.

PhD-stipendiatstilling i etikkdidaktikk og bærekraft

Universitetet i Oslo har utlyst en PhD-stipendiatstilling i etikkdidaktikk og bærekraft med frist 1. mai: https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/240808/phd-research-fellow-in-the-subject-area-of-ethics-and-sustainability

Tips oss om nye doktorgrader, aktuelle utgivelser, kurs, utlysninger og lignende!

Vennlig hilsen

Biljana C. Fredriksen

På vegne av styret i NABU