Meny Lukk

Stipendiatwebinar 2024

Dette webinaret fører sammen stipendiater innenfor feltet bærekraft og utdanning som vil bli
kjent med hverandres prosjekter. Alle stipendiater innenfor forskningsfeltet oppfordres til å
sende inn paper. Forskere fra Sverige, Danmark og Norge vil kommentere innsendte bidrag.
Webinaret blir dermed et møtested for både for stipendiater og erfarne forskere. Etter en
innledende bli kjent-runde har vi invitert Joseph A. Henderson fra Paul Smith’s College (New
York) til å snakke om klimaendringer og faren for økofascisme i bærekraftdidaktikken. I de
påfølgende papersesjonene går deltakerne i grupper og diskuterer de innsendte tekstene sammen
med erfarne forskere på feltet. For å kunne delta og sende inn tekst, må stipedniaten være tatt
opp ved et ph.d.-program i Sverige, Danmark eller Norge, og arbeide med et prosjekt knyttet til
utdanning og bærekraft. Arrangementskomiteen består av Ásgeir Tryggvason (Örebro
universitet), Jonas Andreasen Lysgaard (DPU, København), Mette Synøve Nordby (NMBU, Ås)
og Annelie Ott (OsloMet) Kontakt: Annelie Ott annott@oslomet.no

Frist for påmelding er 2. april 2024, for å sende inn tekst 1. mai 2024.
Påmelding gjøres gjennom nettskjema

Les mer på stipendiatwebinarets egen nettside