Meny Lukk

Nettverkskonferanse 2020

Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning

21 oktober 2020 kl. 09.00-15.00
Zoom-lenke: 08:30 – 09.00: Morgenkaffe, zoom-rommet er åpent
09.00 – 09.10: Velkommen – Tom Sverre Tomren (HVL)
09.10 – 09.15: Informasjon om dagen – Biljana C. Fredriksen (USN)
09.15 – 09.45: Ole Andreas Kvamme (UIO) og Marianne Presthus Heggen (HVL) – Barn
og unge som lokale og globale medborgere? Utdanningens plass i
bærekraftagendaen
09.45 – 10.10: Robert James Didham (HINN) – Achieving Quality Education for
Sustainable Development: Through policy and practice
10.10 – 10.20: Hilsen fra NGO-miljøet – Knut Hjelleset, leder av RORG-samarbeidet
10.20 – 10.30: Pause
10.30 – 11.30: Parallelle sesjoner
Tid Parallell 1, zoom-lenke:
Parallell 2, zoom-lenke:
Parallell 3, zoom-lenke:
10.30- 10.50 1A og 1B: Kirstine Riis (USN) og Helene Illeris (UIA) Bærekraftdidaktikk i kunst og håndverk 2A: Hanne Lund-Kristensen (USN) Den AkadeMusiske veien til ØkoSelvet 3A: Anja Gabrielsen (USN) Lærerstudentenes miljø- og bærekraftskonferanse
10.50- 11.10 2B: Anne Lise Nordbø og Biljana C. Fredriksen (USN) Øko-pedagogisk kunstledet forskning 3B: Kerstin Sonesson (USN) og Agneta Rehn (MU) Sjøen, FNs bærekraftsmål og jeg
11.10-11.30 1C: Margret Sævarsdottir, Marit Hovland og Ole Smørdal (UiO) Matvinn 2C: Nina Goga (HVL) Økokritiske litteratursamtaler i praksis
3C: Judith Klein (HINN) UNESCOs rammeverk som dominerende diskurs?
11.30 – 12.00 Lunsj
12.00 – 13.00 Parallelle sesjoner
Tid Parallell 1, zoom-lenke:
Parallell 2, zoom-lenke:
Parallell 3, zoom-lenke:
12.00- 12.20 1D: Mikaela Vasstrøm (UIA) Kritiske vurderinger og konstruktive fremtidsperspektiv 2D: Biljana C. Fredriksen (USN) Utvidet forståelse av læring 3D: Thale-Kristin Stalenget (UIO) Bærekraftperspektiver i en bachelor i pedagogikk
12.20- 12.40 1E: Annelie Ott (UIO)
Being Human in the Anthropocene 2E: Gerd Johansen (NMBU) Lærebøkers presentasjon av teknologi i et bærekraftsperspektiv 3E: Rosalie Gwen Mathie og Astrid Sinnes (NMBU)
Working with university schools to develop a whole institution
12.40- 13.00 2F: Tom Sverre Tomren (HVL) Bærekraftig livstolkning – KRLE-faget som brobygger 3F: Jørgen Klein (NTNU) Virkningsfull metode for utvikling av global bevissthet?

13.00 – 13.15 Pause
13.15 – 15.00 Årsmøte i NABU, zoom-lenke:

  1. Valg av dirigentskap
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Fremlegg av årsmelding 5. Fastsettelse av vedtekter med utgangspunkt i utsendt forslag
  5. Valg av styre, styreleder og valgkomité
  6. Eventuelt