Meny Lukk

Stipendiatseminar 2021

STIPENDIATWEBINAR – UTDANNING OG BÆREKRAFTUTFORDRINGENE

8. juni 2021

Arrangør: Forskergruppen COSER i samarbeid med NABU

Program:

0900–0930:       Åpning og bli kjent-runde.

0930–1015:       Jonas Andreasen Lysgaard

The ESE action competence in a Nordic perspective

1030–1130:       Paper-sesjon: Del 1

1130–1200:       Lunsj

1200–1300:       Paper-sesjon: Del 2

1315–1330:       Oppsummering og avslutning

Bakgrunn og formål:

Dette stipendiatwebinaret fører sammen PhD-stipendiater innenfor feltet bærekraft og utdanning som vil bli kjent med hverandres prosjekter. Initiativet kommer fra forskergruppen COSER ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, som blant annet består av et knippe stipendiater med litt ulik fartstid.

Samtidig er COSER med i utviklingen av Najonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU). Her har det siden oppstartsseminaret i desember 2019 vært et mål å føre sammen forskere innenfor dette feltet, både stipendiater og erfarne forskere.

Arrangementet er et samarbeid mellom COSER og NABU. Webinaret gjennomføres av COSER med støtte fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Invitasjon til stipendiater om å sende inn papere, går ut til det nasjonale nettverket, og NABU bidrar med forskere som vil kommentere innsendte bidrag. På den måten blir dette et møtested, ikke bare for stipendiater, men også for erfarne forskere.

Webinaret er enkelt bygd opp. Etter en innledende bli kjent-runde har vi invitert Jonas Andreasen Lysgaard til å holde et foredrag som et samlende punkt. Han vil presentere den danske tilnærmingen til bærekraftundervisning med vekt på å utvikle handlekompetanse. Den har hatt stor innflytelse internasjonalt og blir i foredraget også tatt opp til kritisk drøfting. Deretter går deltakerne inn i grupper der stipendiatenes innsendte papere blir kommentert og diskutert både av andre stipendiater og erfarne forskere.

Hvem kan delta?

For å kunne delta og sende inn paper, må stipendiaten være opptatt ved et PhD-program i Norge (eller Danmark) og arbeide med et prosjekt knyttet til utdanning og bærekraft.

Frist for påmelding og å sende inn paper er 15. april. Påmelding gjøres gjennom dette nettskjemaet (legge inn lenke. Kan paper også sendes inn her, eller må det gjøres separat?)

Hva er et paper?

Et paper er i denne sammenhengen alt fra en prosjektbeskrivelse (tidlig i et PhD-prosjekt) til et artikkelutkast eller et kapittelutkast (monografi). Det kan også være et utdrag fra en kappetekst til en artikkelbasert avhandling. Sammen med paperet ønsker vi at stipendiaten legger ved en kort beskrivelse av PhD-prosjektet det inngår i som får fram tema og problemstilling (ca 200 ord).

Paperet skal ha et omfang som gjør det mulig å ta stilling til det og diskutere det. Samtidig vil vi begrense leseoppgaven. Vi har derfor satt en ramme på mellom 3 000 og 10 000 ord, der referanseliste kommer i tillegg. Alle paperne gjøres tilgjengelige for de andre deltakerne.

Hva med språket?

Dette er et webinar som retter seg mot stipendiater i Norge. I tillegg vil Jonas Andreasen Lysgaard trolig ha med seg noen av sine stipendiater fra Danmark. Jonas holder sitt foredrag på engelsk, fordi noen stipendiater har problemer med å forstå dansk. I gruppene kan deltakerne bruke engelsk eller norsk. Det betyr at stipendiater som deltar må kunne forstå norsk, men ikke snakke eller skrive norsk. Papere kan leveres på et skandinavisk språk eller på engelsk.

Om hovedforedraget:

Jonas Andreasen Lysgaard: The ESE action competence in a Nordic perspective

The action competence approach to environmental and sustainability education developed during the late 1990s as a critique of behavior modification approaches to ESE. With an explicit foundation in critical pedagogy, Scandinavian didactics and democratic participatory education the approach has since had marked impact on a range of national educational systems and developed into a several specific positions. The questions remains of the vitality of the approach two decades later and the possibility of developing an action competence 2.0 to move towards and beyond the 2030 SDGs?

Jonas Andreasen Lysgaard, lektor, PhD, ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse – Uddannelsesvidenskab, København. Har ledet nettverket Environmental and Sustainaibility Education Research (ESER) knyttet til ECER/EERA, forfatter av en rekke artikler og bøker innenfor feltet bærekraftpedagogikk og bærekraftdidaktikk. Siste utgivelse er Bæredygtighedens pædagogik fra 2020, skrevet sammen med Nanna Jordt Jørgensen.

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner: Ole Andreas Kvamme og Elin Sæther, forskergruppen COSER, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

o.a.kvamme@ils.uio.no

elin.sather@ils.uio.no