Meny Lukk

Nyhetsbrev 3, 2022

Kjære NABU-kollegaer,

Dette nyhetsbrevet går til Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (les mer om NABU her).

AKTUELLE ARRANGEMENTER

UNESCO SIN TREDJE KONFERANSE OM HØYERE UTDANNING, 18.–20. MAI 2022

Konferansen finner sted i Barcelona og samler utvalgte delegater fra medlemslandene. Deler av konferansen blir strømmet og gjort tilgjengelig for flere. Detaljer om dette er ennå ikke offentliggjort, men legges ut på konferansesiden, se her.

SKOLENS ROLLE I ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN: ET HELSKOLEPERSPEKTIV, 2. JUNI, KL 0900-1500

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inviterer til en konferanse som undersøker muligheter og utfordringer knyttet til arbeid med et helskoleperspektiv på bærekraftig utdanning. Konferansen er fysisk, deler av konferansen strømmes, og det åpnes for digital deltakelse. Det vil være bidrag fra en rekke forskere, blant andre Astrid Sinnes, Alfredo Jornet Gil og Arjen Wals, fra praksisfeltet og utdanningsmyndigheter. Påmeldingsfrist er 25. mai. Informasjon og påmelding her.

PHD-KURSET ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILTIY EDUCATION – NEW PERSPECTIVES IN THE SCANDINAVIAN CONTEXT: 29. JUNI – 1. JULI

Århus universitet inviterer til et PhD-kurs som undersøker perspektiver på miljø- og bærekraftdidaktikk i en skandinavisk kontekst. Kurset er stipendiatdrevet, knytter teoretiske perspektiver til forskningspraksis og gir rom for å legge fram egne PhD-prosjekter. Faglig hovedansvarlig er Jonas Andreasen Lysgaard med bidrag fra Arjen Wals, Helena Pedersen og Ole Andreas Kvamme. Konferansen avholdes på Campus Emdrup, København. Påmeldingsfrist er 20. mai. Informasjon og påmelding her.

NABU SIN NETTVERKSKONFERANSE 2022

Som tidligere annonsert er NMBU denne gang vertskapet, stedet er Ås og tidspunktet er 21.-22. november. Vi planlegger en fysisk konferanse og legger til rette for digital deltakelse med strømming av fellessesjoner og digitale papersesjoner. Invitasjon går ut i slutten av mai/begynnelsen av juni.

STIPENDIATWEBINAR 24. MAI

Høgskolen på Vestlandet er vertskap og samarbeider med NABU og det danske nettverket om Forskning i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. 14 stipendiater er påmeldt og deltar sammen med åtte forskere.

BLOGG (FORSKNING.NO)

På NABU sin blogg forskning.no, publiseres det stadig nye bidrag, se her. Kontakt Thale og Ole Andreas hvis du vil bidra: (t.k.stalenget@iped.uio.no, o.a.kvamme@ils.uio.no)

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NABU