Meny Lukk

Nyhetsbrev 3, 2023

Kjære NABU-kollegaer,

Her finner du litt oppdatering, invitasjoner og aktuelle publikasjonsarenaer.

Arrangementer i regi av NABU-nettverket

Velkommen til foredraget med Beniamin Knutsson, 5. juni kl. 0930–1015: Utbildning för hållbar utveckling i en ojämlik värld

Beniamin Knutsson fra Göteborgs universitet er keynote på Stipendiatwebinar 5. juni: Bærekraft, pedagogikk og didaktikk. Påmeldingsfrist til Webinaret er gått ut, men deltakelse på Beniamins foredrag trenger ikke påmelding. Det er bare å møte opp på følgende lenke: https://usn.zoom.us/j/68810057668?pwd=NFh3d2xQMTE1QUtKbmoxNXoyUXZ4dz09

Ved spørsmål, kontakt Biljana C. Fredriksen: biljana.c.fredriksen@usn.no

*****************************************************************************

NABUs nettverkskonferanse 2023 NTNU, Trondheim

Invitasjon til årets nettverkskonferanse og årsmøte 19.-20. oktober, som finner sted fysisk i Trondheim, har nylig blitt sendt ut til NABU-nettverket. Her er en kort versjon av invitasjonen:

Årets konferanse setter søkelys på tverrfaglighet i lærerutdanningene, og hvilken plass samiske perspektiver kan ha i en bærekraftsammenheng. Hovedforedragene er ved Ragnhild Lyngved Staberg, førsteamanuensis i naturfag ved NTNU, og Torjer A. Olsen, professor i urfolksstudier ved Senter for samiske studier, UiT, Norges arktiske universitet. Øvrig program vil være en blanding av parallellsesjoner og symposier basert på innsendte bidrag, og konferansen avsluttes med en panelsamtale. Torsdag er det et bredt perspektiv på bærekraft og lærerutdanning der vi oppfordrer til bidrag som tematiserer den tverrfaglige bærekraftsdidaktikken. Fredag gir vi urfolksperspektiver særlig oppmerksomhet, med en åpenhet for å presentere også annen pågående forskning og utviklingsarbeid innenfor bærekraft og utdanning.

Frist for levering av abstrakts: 31.august. Tilbakemelding på innleverte abstrakts og utsendelse av fullt program: 14. september.

Frist for påmelding uten abstrakt: 1. oktober. Del gjerne invitasjonen med andre mulig interesserte.

Konferansen foregår på NTNU Campus Kalvskinnet. Deltakelse er gratis. Vi serverer kostnadsfri, enkel lunsj begge dager. Konferansemiddag betales av den enkelte deltaker (vi kommer tilbake sted). Det er reservert hotellrom på Hotel Augustin for dem som ønsker å benytte seg av det.

Påmelding: https://nettskjema.no/a/340033 

Publikasjonsmuligheter

I forbindelse med NABU-konferansen i Trondheim, arbeides det med å få på plass et temanummer i et fagtidsskrift der det vil være mulig å videreutvikle presentasjoner fra konferansen til artikler med sikte på publisering.

****************************************************************************

Call for Papers – Special Issue on Interdisciplinary approaches to Education for Sustainable Development

The Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) has announced a Call for Papers for a special issue on Interdisciplinary Approaches to Education for Sustainable Development. The deadline for submission of complete manuscripts is: 15 October 2023.

This special issue aims to explore the transformative potential that interdisciplinary approaches to ESD can achieve and how they can be effectively implemented. The goal of the special issue is to collect and share new research and innovations in the emerging field of interdisciplinary education for sustainable development.  

We encourage submissions from teacher educators, educational researchers, and teacher practitioners to share their advances and innovations in this field and to explore the impacts this has on educational practice in general. Articles may be focussed within a broad spectrum of interdisciplinary education practices, including multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary approaches, and should be oriented toward a relevant application in education for sustainable development. All articles should have a comparative perspective, for example providing insights from variations of teaching methods used, comparing different aspects of or agents in the education system, multiple case studies, or country comparisons. Articles that draw on diverse perspectives in education and especially those that highlight learning within local and indigenous knowledge systems will be highly appreciated. Articles are welcomed from multiple educational levels, including early childhood education, primary and secondary education, teacher education, as well as non-formal and community-based education.

We encourage authors to consider how interdisciplinary education for sustainable development can be applied to strengthen transformative learning processes and actively engage learners as actors for change in the pursuit of sustainable development.

The full details of the call are available here.

NABU-blogg

https://blogg.forskning.no/blogg-nabu

Dette er et fint sted å publisere korte tekster innenfor en populærvitenskapelig genre, tilgjengelig for «folk flest». Teksten kan blant annet bygge på en bok eller en internasjonal artikkel du har skrevet. Dette er også et flott sted å publisere hvis du ikke har mye erfaring med publisering. Ta kontakt med Ole Andreas Kvamme og Thale-Kristin Stalenget o.a.kvamme@ils.uio.no; thaleks@uia.no hvis du har en ide om et blogginnlegg.

**************************************************************

Tips oss om nye doktorgrader, aktuelle utgivelser, kurs, utlysninger og lignende!

Vennlig hilsen

Biljana C. Fredriksen

På vegne av styret i NABU