Om Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning – NABU:

Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU) består av en rekke forskere knyttet til norske universiteter og høgskoler som arbeider innenfor feltet bærekraft og utdanning. Nettverket ble etablert i etterkant av en nasjonal konferanse om bærekraft som ble avholdt desember 2019 ved Universitetet i Oslo. I et større perspektiv ønsker nettverket å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn. Samtidig er også forskere som kritisk undersøker bærekraftagendaen en del av nettverket. NABU er åpent for alle som oppfyller medlemskriteriene som er beskrevet i vedtektene

Årsmøtet og NABU sitt årlige seminar ble gjennomført digitalt 23. november 2021 med Høgskolen i Innlandet som vertsinstitusjon. Styret består for kommende periode av

Ole Andreas Kvamme, UiO, styreleder

Tove Aagnes Utsi, UiT, nestleder

Aksel Hugo, NMBU, sekretær

Tom Sverre Tomren, HVL

Biljana Culibrik Fredriksen, USN

Thale-Kristin Stalenget, UiO

Marianne Presthus Heggen, HVL

Jørgen Klein, NTNU

Robert James Didham, INN

Styret i Nabu 2020-2021 Fra venstre: Ole Andreas Kvamme (UiO), Marianne Presthus Heggen (HVL), Biljana C. Fredriksen, nestleder (USN), Jørgen Klein, NTNU, Tom Sverre Tomren, leder (HVL), Robert J. Didham (INN), Thale-K. Stalenget, sekretær, (UiO). Ikke til stede: Bente Knippa Vestad (INN)

Styret i Nabu 2020-2021 Fra venstre: Ole Andreas Kvamme (UiO), Marianne Presthus Heggen (HVL), Biljana C. Fredriksen, nestleder (USN), Jørgen Klein, NTNU, Tom Sverre Tomren, leder (HVL), Robert J. Didham (INN), Thale-K. Stalenget, sekretær, (UiO). Ikke til stede: Bente Knippa Vestad (INN)

Følg oss også på vår Fb-side, og les gjerne bloggen vår på forskning.no!

Siste poster