Om Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning – NABU:

Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU) består av en rekke forskere knyttet til norske universiteter og høgskoler som arbeider innenfor feltet bærekraft og utdanning. Nettverket ble etablert i etterkant av en nasjonal konferanse om bærekraft som ble avholdt desember 2019 ved Universitetet i Oslo. I et større perspektiv ønsker nettverket å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn. Samtidig er også forskere som kritisk undersøker bærekraftagendaen en del av nettverket. NABU er åpent for alle som oppfyller medlemskriteriene som er beskrevet i vedtektene

Årsmøtet og NABU sitt årlige seminar ble gjennomført digitalt 23. november 2021 med Høgskolen i Innlandet som vertsinstitusjon. Styret består for kommende periode av

Ole Andreas Kvamme, UiO, styreleder

Tove Aagnes Utsi, UiT, nestleder

Aksel Hugo, NMBU, sekretær

Tom Sverre Tomren, HVL

Biljana Culibrik Fredriksen, USN

Thale-Kristin Stalenget, UiO

Marianne Presthus Heggen, HVL

Jørgen Klein, NTNU

Robert James Didham, INN

Styret i Nabu 2020-2021 Fra venstre: Ole Andreas Kvamme (UiO), Marianne Presthus Heggen (HVL), Biljana C. Fredriksen, nestleder (USN), Jørgen Klein, NTNU, Tom Sverre Tomren, leder (HVL), Robert J. Didham (INN), Thale-K. Stalenget, sekretær, (UiO). Ikke til stede: Bente Knippa Vestad (INN)

Styret i Nabu 2020-2021 Fra venstre: Ole Andreas Kvamme (UiO), Marianne Presthus Heggen (HVL), Biljana C. Fredriksen, nestleder (USN), Jørgen Klein, NTNU, Tom Sverre Tomren, leder (HVL), Robert J. Didham (INN), Thale-K. Stalenget, sekretær, (UiO). Ikke til stede: Bente Knippa Vestad (INN)

Følg oss også på vår Fb-side, og les gjerne bloggen vår på forskning.no!


NABU-seminar 2021: «Utdanningens rolle i bærekraftig omstilling»

Bli med på årets NABU-seminar! Årets tema er «Utdanningens rolle i bærekraftig omstilling» NABU arrangerer digitalt seminar 23.11.21 kl. 09.00 – 14.30. Du er velkommen, både som deltaker og/eller bidragsyter! Fokuset vil være på hvordan utdanning kan styrke innsatsen for å oppnå bærekraftige omstilling individuelt og kollektivt.Vi ønsker allerede nå at du registrerer ditt bidrag […]

BÆREKRAFTIG UTDANNING:

Snart 100 år med bærekraft­perspektiver i norske læreplaner Thale-Kristin Stalenget UNIVERSITETSLEKTOR VED UIO OG SEKRETÆR I NABU Fredag 15. januar 2021 – 11:24 I dette innlegget gjør vi kort rede for bærekraftig utvikling, i tillegg til å gi en liten smakebit på hvordan bærekraftperspektiver historisk har kommet til uttrykk i norske læreplaner med utgangspunkt i skribentens […]

Hva hemmer og fremmer arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling?

Er det slik at foreldre er imot bærekraftig utvikling? Thale-Kristin Stalenget UNIVERSITETSLEKTOR VED UIO OG SEKRETÆR I NABU Fredag 07. mai 2021 – 13:49 Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) viser til en utdanning som gjør oss i stand til ta bærekraftige valg og leve mer bærekraftig uten å ødelegge planeten i fremtiden. Dette er altså noe […]