Meny Lukk

Om NABU

Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU) består av en rekke forskere knyttet til norske universiteter og høgskoler som arbeider innenfor feltet bærekraft og utdanning. Nettverket ble etablert i etterkant av en nasjonal konferanse om bærekraft og utdanning som ble avholdt desember 2019 ved Universitetet i Oslo og består i dag av nærmere 100 medlemmer. Sentralt står den årlige nettverkskonferansen som er en viktig arena for å presentere, diskutere og utvikle forskning innenfor bærekraft og utdanning. NABU arrangerer også et stipendiatwebinar som er et møtested for stipendiater og erfarne forskere innenfor forskningsfeltet.

I et større perspektiv ønsker nettverket å bidra til samfunnets omstilling til et bærekraftig samfunn. Samtidig består nettverket også av forskere som kritisk undersøker bærekraftagendaen og dens forutsetninger. NABU er åpent for alle som oppfyller medlemskriteriene som er beskrevet i vedtektene.

Mer informasjon om NABU: