Meny Lukk

Nyhetsbrev 1, 2023

Kjære NABU-kollegaer,

Her er en oppdatering om noen publikasjoner og arrangementer som kan ha interesse.

Arrangementer i regi av NABU-nettverket

Stipendiatwebinar 5. juni

Vi viderefører tradisjonen med stipendiatwebinar 5. juni. Dette er altså et digitalt møtested der stipendiatenes arbeider diskuteres i mindre grupper sammen med erfarne forskere. Vi fortsetter også samarbeidet med det danske forskernettverket om arrangementet. I år er Universitetet i Sørøst-Norge vertskap. Kontaktperson er Biljana C. Fredriksen: biljana.c.fredriksen@usn.no Det kommer snart flere opplysninger om program og påmelding.

NABUs nettverkskonferanse 2023 NTNU, Trondheim

Årets nettverkskonferanse og årsmøte arrangeres 19.-20. oktober i Trondheim med NTNU som vertskap. Sett av datoene nå, så kommer vi tilbake til flere opplysninger etter hvert.

Andre aktuelle arrangementer

ECER 2023 22.-25. august med ESERs 10-årsjubileum spesielt rettet mot ferske forskere

European Educational Research Association arrangerer sin årlige konferanse ECER 22.-25. august i Glasgow. Her er det et aktivt bærekraftdidaktisk nettverk – Environmental and Sustainability Education Research (ESER) – som samler mange europeiske forskere innenfor feltet. Svenske forskere har gjort seg sterkt gjeldende her, men det er plass til flere nordmenn. ESER er 10 år i år og feirer seg selv med paneldebatter og verksteder om sentrale tema og problemstillinger. Flere arrangementer er spesielt rettet mot ferske forskere (dvs. PhD-stipendiater og andre forskere som har disputert for mindre enn fem år siden). Mandag 21. august arrangeres en prekonferanse for denne gruppa med et skriveverksted der Alan Reid deltar sammen med en medredaktør fra tidsskriftet Environmental Education Research. Fredag 25. august om formiddagen arrangeres et nytt verksted om forskningsveier videre. Verkstedet er åpent for alle, og ferske forskere vil der reise utfordringer – provocations – til forskningsfeltet. Ta kontakt med Ole Andreas Kvamme (o.a.kvamme@ils.uio.no) i ESER-styret hvis du er fersk forsker og kan tenke deg å være mulig bidragsyter 25. august.

Frist for å sende inn abstracts til ECER er 31. januar, se her.

Hvis du vil bli litt inspirert av andre abstracts, ev. finne ut mer om nettverket, er tidligere aksepterte abstracts søkbare (ESER er nettverk 30) her.

International Multispecies Methods Research Symposium: Intuitive Interspecies Communication, 8.-12. mai 2023

Dette er en digital konferanse som arrangeres av University of Saskatchewan, Canada. Programmet varer fra to til fem timer hver dag. Frist for å sende inn abstract er allerede 20. januar. Men det er mulig å delta uten presentasjon. Mer informasjon her.

Nordisk forskningskonferanse om bærekraft og utdanning i København 21.-22. november

Den nordiske forskningskonferansen om bærekraft og utdanning arrangeres i år i København, tidspunktet er 21.-22. november. Jonas Andreasen Lysgaard og Nadia R. Rathje som leder planleggingen, ber om oss sette av datoen, se også eget vedlegg om dette.

Dyr i menneskets tidsalder: Fra jakt til industrielt husdyrhold, Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø, 20.-21 april 2023

Det menneskelige og det ikke-menneskelige dyret har fulgt hverandre tett så lenge mennesket har eksistert. (…) I dag knyttes industrielt husdyrhold til en lang rekke problemer relatert til dyrs rettigheter og velferd, tap av naturmangfold, klimaendringer og sosiale utfordringer. Samtidig spiser hver nordmann 68 kg kjøtt i året, og vi slakter ca. 70 millioner husdyr; globalt slaktes det ca. 80 milliarder og spises gjennomsnittlig 40 kg kjøtt per jordboer. Slik har én av jordens dyrearter hatt en enorm innflytelse på alle andre arter på planeten, og det miljømessige fotavtrykket av produksjon og forbruk av animalske produkter er enormt.

Hvor står vi i dag i vårt forhold til de ikke-menneskelige dyrene, og i hvilken grad berøres dette forholdet av kravet til bærekraftig omstilling? Hvor mye bør vi redusere kjøttforbruket? Har husdyrene det godt, eller godt nok? Hvilke rettigheter skal ikke-menneskelige dyr ha, og hvilken rett har mennesket overfor dem? Må vi tenke helt nye tanker om dette forholdet som del av den omstillingen vi står overfor og som et resultat av ny kunnskap? Er f.eks. Norturas nye og moderne anlegg i Tønsberg, med en slaktekapasitet på 3.000 griser om dagen, en fremtidsrettet og bærekraftig satsing, eller snarere en satsing på en uetisk utnyttelse av dyr, som i tillegg kan kobles til klimaendringer og tap av naturmangfold?

Abstrakt på maks. 300 ord sendes senest 10. februar til Peter Fjågesund: peter.fjagesund@usn.no (dette er en utsatt frist som bør avtales med Peter Fjågesund)

Informasjon om biblioteksprosjekt knyttet til bærekraftforsking

Håkon M: Bjerkan som informerte om prosjektet Finn bærekraftforsking på nettverkskonferansen i november, har gitt oss denne oppdateringen nå:

Vi har nå lansert en betaversjon av vår tjeneste, Finn bærekraftsforskning, som vi nå inviterer alle til å teste ut: https://baerekraftsforskning.no. I toppen av siden er en lenke til et skjema for å gi oss en tilbakemelding. Dette er en betaversjon som foreløpig har noen mangler vi jobber med å få på plass. Det ene er dekningen av norsk forskning – for tiden ligger det mest tidsskriftsartikler skrevet på engelsk i tjenesten, basert på søk i Web of Science. Publikasjoner skrevet på norsk og andre publikasjonstyper vil komme med senere. Statistikk over bærekraftstema i forskningen er heller ikke på plass. Under «Om» i toppmenyen på sidene finnes dokumentasjonen bak arbeidet, inkludert søkestrenger for hvert bærekraftsmål som kan kopieres og kjøres i Web of Science.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på hvordan nettsiden oppleves. Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer eller bidra i arbeidet vårt. Vi presenterer gjerne arbeidet, for eksempel på seminarer, workshoper, møter eller lignende.

Nye doktorgrader

Berit Martha Christel Huntebrinker, Universitetet i Agder, forsvarte 17. januar sin PhD-avhandling Narrating Environmental Citizenship. Norwegian picturebooks and comics in the Anthropocene. Mer informasjon om PhD-arbeidet og lenke til selve avhandlingen er her.

Tips oss gjerne om nye doktorgrader, så deler vi informasjon i nettverket.

Aktuelle utgivelser

Expanding environmental awareness in education through the arts: Crafting-with the environment, redigert av Biljana C. Fredriksen og Camilla Groth, Springer 2022.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-4855-8

Vennlig hilsen

Biljana C. Fredriksen

På vegne av styret i NABU