Meny Lukk

Nettverkskonferanse 2019

Nettverksmøte: utdanning og bærekraft

Dato: 6. Desember

Sted: Georg Sverdrups hus, Blindern

          Auditorium 1

          Moltke Moes vei 39

          0851 OSlo

Programutkast

9.00     Velkommen ved Marianne Ødegaard, leder av forskningsgruppen COSER, ILS

9.10     Hilsen fra Rita Hvistendahl, Instituttleder ILS

9.20     Appell fra Skolestreikerne

9.30     Finansiering av akademiske nettverk (Hanna Karv)

09.50  Erfaringer fra andre nettverk

10.15   Deltakernes prosjekter, undervisnings- og forskningsarbeid I

1. Astrid Sinnes og Birgitte Bjønnes (NMBU): forskning og lærerutdanning på NMBU

2. Anne Bergliot Øyehaug Robert Didham (INN): Sustainability Education in the Nordic Countries (forskningsprosjekt)

3. Anne Grethe Sønsthagen (HVL): Barnehageleiinga sitt arbeid med fleirkulturell kompetanseheving: Barnehagen som inkluderingsarena for flyktningar (PhD-prosjekt)

10.45   Kaffepause

11.00   Deltakernes prosjekter, undervisnings- og forskningsarbeid II

1. Biljana C. Fredriksen (USN): LET’S: Learning and Teaching for Sustainability (forskningsgruppe)

2. Eldri Scheie (UiO): Den naturlige skolesekken (prosjekt)

3. Erik Knain (UiO): SEAS og REDE (forsknings- og utviklingsprosjekt)

4.Nina Goga (HVL): Nature and Children’s Literature and Culture (forskningsgruppe)

5. Frode Skarstein (UiS): Klimaskepsis hos norske PPU-studenter i naturfag (forskning)

5. Gitte Motzfeldt (HiØ): An exploration of the ‘mimetic’ aspects of Storyline used as a cross-   curricular and creative approach to teaching and learning in Teacher Education (utviklings- og    forskningsprosjekt)

12.00   Lunsj

12.45 Deltakernes prosjekter, undervisning, – og forskningsarbeid III 

            1.Inger Birkeland (USN): stedspedagogikk som tilnærming til UBU (forskning)

2. Kristin Gregers Eriksen (USN): Samfunnsfaget på mellomtrinn som arena for            medborgerskap med fokus på dekoloniale perspektiv (PhD-prosjekt)

3. Majken Korsager (UiO): Et nettbasert undervisningsprogram for elever på 10.trinn og vg1      om klimaendringer (utviklingsarbeid)

4. Ole Smørdal (UiO): INCLUDE – INCLUsive Decarbonization and Energy transition (forskningssenter)

5. Helge Gjørven: (Ungt Entreprenørskap): Elev- og ungdomsbedrifter (utviklingsarbeid)

6. Ingjald Pilskog og Marianne Presthus Heggen (HVL): Utdanning for bærekraft (forskningsgruppe) og BarnKUNNE (forskningssenter)

7. Wenche Sørmo og Karin Stoll (Nord): Tverrfaglige undervisningsopplegg innen stedsbasert læring og utdanning for bærekraftig utvikling (forsknings- og utviklingsarbeid)

14.00   Kaffe og kake

14.15   Workshop: Nettverket vårt – organisering, aktiviteter og finansiering

15.30   Valg av styre

17.00   Middag på Funky Fresh Foods, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo