Meny Lukk

Nyhetsbrev 5, 2022

Kjære NABU-kollegaer,

Vi håper alle har hatt en god sommerferie! Her er en oppdatering om noen aktiviteter framover som kan være av interesse for flere. Viktigst for oss er årskonferansen i november.

OM NABU

Bærekraft og utdanning i krisetider, NABUs årskonferanse, NMBU, Ås/digitalt, 21.-22. november

Invitasjon har vært sendt ut tidligere. Vi minner om at konferansen arrangeres fysisk på Ås med NMBU som vertskap, men også med et digitalt spor. Det betyr at hovedforedrag strømmes og at vi åpner for digitale papersesjoner ved siden av de fysiske. Det er mulig å presentere både forsknings- og utviklingsarbeid. Hovedforedragene er ved Ingerid Straume og Arjen Wals. Mandag er perspektivet bredt med vekt på alle mulige temaer innenfor bærekraft og utdanning. Tirsdag er perspektivet rettet mot lærerutdanningene. Det går an å invitere til symposier og samarbeid med andre om beslektede temaer. Bruk gjerne konferansen til å utvikle ideer med respons fra andre i nettverket. I nettskjemaet blir dere bedt om å nevne ev. samarbeid med andre i paperbeskrivelsen. Frist for levering av abstracts: 1. oktober. Tilbakemelding på innleverte abstracts og utsendelse av fullt program: 15. oktober. Frist for påmelding uten presentasjon: 1. november. Spre gjerne informasjon til andre interesserte. Bruk dette nettskjemaet: https://nettskjema.no/a/275351

Årsmøtet i NABU

Årsmøtet avholdes 21. november i etterkant av konferanseprogrammet. Styret sendes ut en egen innkalling innen en måned før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet, sendes styret senest to uker i forkant. Medlemmer som ønsker å engasjere seg i styret, kan kontakte valgkomiteen som består av  Veronica Bergan, Hein Berdinesen og Elin Sæther: veronica.bergan@uit.no; hein.berdinesen@hvl.no; hein.berdinesen@hvl.no

ANDRE AKTUELLE ARRANGEMENTER

Explorative drama workshop in higher education for sustainability, 6.–9 september, Stockholm

Dette er et initiativ fra Stockholm Universitet med flere samarbeidspartnere som utforsker bruk av drama i høyere utdanning knyttet til bærekraft. Verkstedet arrangeres på Skåvsjöholm i den stockholmske skjærgården. Antall deltakere er begrenset, og verkstedet kan allerede være fulltegnet. Oppfølging med en andre del i juni 2023. Ta direkte kontakt med Eva Österlind, Stockholm Universitet, for mer informasjon: eva.osterlind@su.se

Daring to transform learning for å future-proof economy, 6.–8. september, Hasselt, Belgia

Konferansen er et samarbeid mellom Hasselt Universitet og Copernicus-Alliansen med bidrag fra en rekke sentrale fagpersoner. Fokus er rettet mot høyere utdanning. Påmeldingsfrist er allerede 14. august, mer informasjon og påmelding her.

INVITASJONER TIL Å BIDRA I TEMANUMMER OG ANTOLOGI

Antologi om media, utdanning og bærekraft med frist for abstracts 31. august

Beltz-Juventa planlegger utgivelse av forskningsantologien Media – Education – Sustainable Development: Inter- and transdiscipinary discourses, redigert av Björn Maurer, Marco Rieckmann og Jan-René Schulchter. Frist for å sende inn abstracts er 31. august, mer informasjon her.

Temanummer om Development Education and Democracy med frist for abstracts 14. oktober

Tidsskriftet Policy & Practice utgitt av Centre for Global Education inviterer til et temanummer om Development Education and Democracy. Frist for å sende inn abstracts er 14. oktober. Flere av temaene er aktuelle i et bærekraftperspektiv. Mer informasjon her.

Ta gjerne kontakt hvis du har informasjon om nyheter og arrangementer som du vil dele med nettverket!

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NABU