Meny Lukk

Nyhetsbrev 2, 2022

Kjære NABU-kollegaer,

Dette nyhetsbrevet går til Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (les mer om NABU her).

NABUS NETTVERKSKONFERANSE 2022

Tid og sted for årets nettverkskonferanse og årsmøte er fastlagt. NMBU er vertskapet, stedet er Ås og tidspunktet er 21.-22. november. Vi planlegger en fysisk konferanse med festmiddag, men vil også legge til rette for digital deltakelse med strømming av fellessesjoner og digitale papersesjoner. Sett av tidspunktet nå, så kommer det flere detaljer om program og påmelding etter hvert.

STIPENDIATWEBINAR 24. MAI

Invitasjon om stipendiatwebinaret 24. mai, kl 0900-1400 er allerede gått ut. Høgskolen på Vestlandet er vertskap og har mobilisert flere forskningsmiljøer internt. Ved siden av NABU er i år også det danske nettverket om Forskning i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (FUBU) medarrangør. Hovedforedraget holdes av Kjersti Fløttum, Universitetet i Bergen. Mest tid er satt av til stipendiatenes arbeider som blir kommentert og diskutert i grupper. Påmeldingsfrist er 10. april. Når vi har en oversikt over prosjektene, får en del av dere som er erfarne forskere, forespørsler om å bidra. Spre invitasjonen til aktuelle stipendiater som dere vet om: https://www.hvl.no/kalender/stipendiatwebinar-barekraft-danning-pedagogikk-og-didaktikk/

BLOGG (FORSKNING.NO)

På NABU sin blogg forskning.no, publiseres det stadig nye bidrag, se her. Dette er en aktuell kanal for formidling av egen forskning og for å synliggjøre NABU sitt forskningsfelt. Styret vil prioritere bloggen i året som kommer. Ta gjerne kontakt med Thale og Ole Andreas i styret hvis du har lyst til å bidra her (t.k.stalenget@iped.uio.no, o.a.kvamme@ils.uio.no)

AKTUELLE ARRANGEMENTER

Bærekraft som tema og perspektiv på universiteter og høgskoler blir stadig mer diskutert. Her er to arrangementer ved henholdsvis UiS og UiO som tar opp tematikken – begge strømmes og er dermed tilgjengelig også for andre.

MANDATET TIL UH-SEKTOREN,  BÆREKRAFTSEMINARET (UiS OG PÅ ZOOM)

Tirsdag 22. mars kl 1415, foredrag ved Dag O. Hessen, rom HG N-105, UiS, og på zoom

I dette seminaret vil Hessen diskutere rollen UoH-sektoren bør ha for å rette opp verdens skjeve gang. Er dette innenfor eller utenfor sektorens mandat? Kan det komme i konflikt med akademisk frihet? Hvordan kan vi få en større påvirkning på samfunnet i denne sammenheng? Innlegget vil ta utgangspunkt i norske forhold, men også trekke veksler på en ny UNESCO-rapport som omhandler denne tematikken, som Hessen er medforfatter på, her. Påmelding her.

Bærekraftseminaret er en seminarrekke som arrangeres av programområdet Transforming education – towards a sustainable future, Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger.

BÆREKRAFT SOM TEMA I HØYERE UTDANNING, CIRCLE U (UiO OG PÅ ZOOM)

Onsdag 23. mars, kl 1200-1315, Grupperom 1, GS, UiO, og på zoom, se her.

Vekt på forståelser, tilnærminger, studentroller, hindringer og mulige veier fram. Arrangementet er på engelsk, og gjennomføres innenfor rammen av Circle U Alliance. Det er et samarbeid mellom sju europeiske universiteter med vekt på demokrati og bærekraft. Bidrag fra Marcel Ribischon ved Humboldt-Universität, Berlin, og fra UiO Eivind Engebretsen, Ole Andreas Kvamme og Elin Sæther.

Til slutt minner vi om:

MIND THE GAP! (BRIDGES)

Forskningsprosjektet BRIDGES og UiT Norges arktiske universitet arrangerer den digitale konferansen Mind the Gap! Interdisciplinary teacher education to address current and future challenges 31. mars–1. april. Frist for å sende inn abstracts har gått ut, men det er fortsatt mulig å melde seg på her.

Med ønske om fred.

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NABU

o.a.kvamme@ils.uio.no