Meny Lukk

Nyhetsbrev 1, 2022

Kjære NABU-kollegaer,

Dette nyhetsbrevet går til dere som på et tidspunkt har gitt e-postadressen til Nasjonalt Forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU). NABU ble opprettet i desember 2019 og samler fagfolk og forskere som er interessert i bærekraft som utfordring for pedagogikk og utdanning med vekt på utviklingsarbeid og forskning (les mer om NABU på nettsidene, her).

MEDLEMSKAP

Vi har altså en adresseliste, men ønsker også å etablere en medlemsliste. Vi ber derfor alle som vil være medlem av nettverket og fortsatt motta informasjon fra oss, om å sende opplysninger om navn, stilling, institusjonstilhørighet og e-postadresse til NABU-styret ved Aksel Hugo, NMBU: aksel.hugo@nmbu.no

Videresend gjerne også denne e-posten til kollegaer og andre som kan ha interesse av å være en del av NABU-nettverket. Nyhetsbrevet nå sendes ut med e-postadressene i blindkopi, men denne gangen har vi lagt ved adresselisten for å vise hvem som får denne informasjonen – og hvem som ikke får den.

Send gjerne informasjon som kan deles i seinere nyhetsbrev. Her er noen oppdateringer og nyheter.

NABU-STYRET

Etter årsmøtet 23. november består NABU-styret av Robert James Didham, Høgskolen i Innlandet, Biljana Culibrk Fredriksen, USN, Marianne Presthus Heggen, HVL, Aksel Hugo, NMBU (sekretær), Jørgen Klein, NTNU, Ole Andreas Kvamme, UiO (leder), Thale-Kristin Stalenget, UiO, Tom Sverre Tomren, HVL, Tove Aagnes Utsi, UiT (nestleder)

BLOGG (FORSKNING.NO)

NABU har en blogg på forskning.no, se her. Dette er en aktuell kanal for formidling av egen forskning og for å synliggjøre NABU sitt forskningsfelt. Styret vil prioritere bloggen i året som kommer. Ta gjerne kontakt hvis du vil bidra med et blogginnlegg.

NABU PÅ FACEBOOK

NABU har en egen facebook-gruppe der informasjon deles, her.

STIPENDIATWEBINAR ARRANGERT AV NABU I SAMARBEID MED HØGSKOLEN PÅ VESTLANDET

Til våren viderefører vi fjorårets webinar der PhD-stipendiater legger fram egne arbeider som diskuteres i grupper med erfarne forskere. I år arrangeres stipendiatwebinaret i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet og Kjellrun Hiis Hauge, professor i klimadanning og bærekraft, og flere av hennes kollegaer. Invitasjon med dato og frister sendes ut i februar. Vi trenger her hjelp fra fagmiljøet i NABU og vil ta kontakt med flere av dere etter hvert.

NOEN KOMMENDE KONFERANSER

ECER 2022

ECER arrangeres i 2022 i Jerevan, Armenia, med en fysisk (23.-26. august) og digital (1.-10. september) del. Nettverk 30 (ESER) på ECER er et toneangivende europeisk nettverk for miljø- og bærekraftundervisning. Frist for å sende inn paper er 31. januar, her.  

MIND THE GAP!

Forskningsprosjektet BRIDGES og UiT Norges arktiske universitet arrangerer den digitale konferansen Mind the Gap! Interdisciplinary teacher education to address current and future challenges 31. mars–1. april. Frist for å sende inn abstracts er 1. mars, mer informasjon og påmelding her.

Lærerutdanningskonferansen 2022

Lærerutdanningskonferansen arrangeres av Universitets- og høgskolerådet og har i år bærekraft som tema. Stedet er Gardermoen. Flere fra NABU-nettverket bidrar. Frist for påmelding er 7. mars her.

NOEN AKTUELLE NETTVERK

ESER-nettverket på ECER er spesielt rettet mot miljø- og bærekraftundervisning, og selv om man ikke deltar på ECER (se over), er det mulig å oppgi epostadresse og motta nyhetsbrev her.

ANGEL (Academic Network on Global Learning & Education)  er et internasjonalt nettverk med forskere som arbeider i skjæringsfeltet mellom globalt medborgerskap og bærekraft, se her.

Uddannelse for holdbar udvikling er et nettverk opprettet av Nordisk ministerråd for å styrke bærekraftperspektiver i utdanningen på alle nivåer. Nettverket driftes fra Island og er spesielt rettet mot profesjonsutøvere både i skolen og høyere utdanning. Nyhetsbrev mottas ved å registrere seg her.

Alt godt i året som kommer!

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NABU

o.a.kvamme@ils.uio.no