Meny Lukk

Nyhetsbrev 6, 2022

Kjære NABU-kollegaer,

Her er en oppdatering om noen publikasjoner og arrangementer som kan ha interesse. Viktigst for oss er årskonferansen i november.

OM NABU

Bærekraft og utdanning i krisetider, NABUs årskonferanse, NMBU, Ås/digitalt, 21.-22. november

Invitasjon har vært sendt ut tidligere, presentasjoner er meldt inn og programmet er nå på plass og lagt ved e-posten sammen med dette nyhetsbrevet. Det er nå over 50 påmeldte, 40 deltar fysisk og drøyt 10 digitalt. Hovedforedrag strømmes for digitale deltakere sammen med en av parallellsesjonene gjennom hele konferansen. Frist for påmelding er 1. november: https://nettskjema.no/a/275351

Årsmøtet i NABU

Årsmøtet avholdes 21. november i etterkant av konferanseprogrammet. Styret sendes ut en egen innkalling innen en måned før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet, sendes styret senest to uker i forkant. Medlemmer som ønsker å engasjere seg i styret, kan kontakte valgkomiteen som består av  Veronica Bergan, Hein Berdinesen og Elin Sæther: veronica.bergan@uit.no; hein.berdinesen@hvl.no; hein.berdinesen@hvl.no

AKTUELLE PUBLIKASJONER

15th invitational seminar on ESE research

Invitational seminar on ESE research har en historie tilbake til 1990-tallet og har vært et forum for diskusjon og videreutvikling av forskningsfeltet knyttet til bærekraftdidaktikk. Rapport fra det siste seminaret i juni foreligger nå med korte essayistiske bidrag. Det kan være perspektiver og inspirasjon her til eget forskningsarbeid: https://www.cdo.ugent.be/news/read-and-hear-more-about-what-was-discussed-during-15th-invitational-seminar-ese-research

NORRAG special issue: Education in Times of Climate Change

NORRAG er et nettverk for internasjonalt samarbeid innen utdanning og læring med vekt på policy-feltet og utgir et eget tidsskrift. Nylig publiserte de et temanummer med Heila Lotz-Sisitka og Eureta Rosenberg, Rhodes University, Sør-Afrika som gjesteredaktører om ‘Education in Times of Climate Change’. Redaktørene har lyktes med å få med et imponerende bredt og rikt kobbel av forskere og akademikere fra hele verden. De fleste vil finne noe av interesse:

https://resources.norrag.org/resource/732/education-in-times-of-climate-change

KOMMENDE ARRANGEMENTER

NERA 2023 på OsloMet 15.-17. mars

NERA er som kjent det største nordiske utdanningsnettverket og til neste år er OsloMet arrangør. Det er mulig å sende inn abstracts fram til 15. november. Dette er også en mulighet til å finne sammen i felles symposier knyttet til utdanning og bærekraft.

Konferanseside med mer informasjon:

https://booking.berg-hansen.no/eventportal/#/event/109273/published/f770af4c8d01fec1c9737f4adeb685896ded6d03

Nordic Society of Philosophy of Education: Rootedness and flexibility 14.–15. mars

Det nordiske pedagogisk-filosofiske nettverket arrangerer 14.-15. mars en førkonferanse til NERA på OsloMet med temaet rootedness and flexibility. Det er mulig å delta her uten å delta på NERA. Foreløpig program:

14. MARS:

14.00–14.30 Arrival, coffee and welcome (Birgit Schaffar, University of Helsinki, president of NSPE)

14.30–15.30 Pigga Keskitalo (University of Lapland): The importance of place and attachment in Samí Education

15.30–16.00 Coffee-break

16.00–17.00 Ole Andres Kvamme (University of Oslo) Sustainability in education: What knowledge is of most worth? Ethical and political considerations

18.00 – dinner

15. MARS:

9.00–12.00 Saiki Cheah (University of Helsinki) Philosophical workshop. A Community of Inquiry on Rootedness and Flexibility

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med: birgit.schaffar@helsinki.fi

Ta gjerne kontakt hvis du har informasjon om nyheter og arrangementer som du vil dele med andre i NABU-nettverket!

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NABU