Nyhetsbrev

Nyhetsbrev, 25. april 2022

Kjære NABU-kollegaer,                                                                                                                          

AKTUELLE ARRANGEMENTER

UNESCO SIN TREDJE KONFERANSE OM HØYERE UTDANNING, 18.–20. MAI 2022

Konferansen finner sted i Barcelona og samler utvalgte delegater fra medlemslandene. Deler av konferansen blir strømmet og gjort tilgjengelig for flere. Detaljer om dette er ennå ikke offentliggjort, men legges ut på konferansesiden, se her.

SKOLENS ROLLE I ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN: ET HELSKOLEPERSPEKTIV, 2. JUNI, KL 0900-1500

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inviterer til en konferanse som undersøker muligheter og utfordringer knyttet til arbeid med et helskoleperspektiv på bærekraftig utdanning. Konferansen er fysisk, deler av konferansen strømmes, og det åpnes for digital deltakelse. Det vil være bidrag fra en rekke forskere, blant andre Astrid Sinnes, Alfredo Jornet Gil og Arjen Wals, fra praksisfeltet og utdanningsmyndigheter. Påmeldingsfrist er 25. mai. Informasjon og påmelding her.

PHD-KURSET ENVIRONMENTAL AND SUSTAINABILTIY EDUCATION – NEW PERSPECTIVES IN THE SCANDINAVIAN CONTEXT: 29. JUNI – 1. JULI

Århus universitet inviterer til et PhD-kurs som undersøker perspektiver på miljø- og bærekraftdidaktikk i en skandinavisk kontekst. Kurset er stipendiatdrevet, knytter teoretiske perspektiver til forskningspraksis og gir rom for å legge fram egne PhD-prosjekter. Faglig hovedansvarlig er Jonas Andreasen Lysgaard med bidrag fra Arjen Wals, Helena Pedersen og Ole Andreas Kvamme. Konferansen avholdes på Campus Emdrup, København. Påmeldingsfrist er 20. mai. Informasjon og påmelding her.

NABU SIN NETTVERKSKONFERANSE 2022

Som tidligere annonsert er NMBU denne gang vertskapet, stedet er Ås og tidspunktet er 21.-22. november. Vi planlegger en fysisk konferanse og legger til rette for digital deltakelse med strømming av fellessesjoner og digitale papersesjoner. Invitasjon går ut i slutten av mai/begynnelsen av juni.

STIPENDIATWEBINAR 24. MAI

Høgskolen på Vestlandet er vertskap og samarbeider med NABU og det danske nettverket om Forskning i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. 14 stipendiater er påmeldt og deltar sammen med åtte forskere.

BLOGG (FORSKNING.NO)

På NABU sin blogg forskning.no, publiseres det stadig nye bidrag, se her. Kontakt Thale og Ole Andreas hvis du vil bidra: (t.k.stalenget@iped.uio.no, o.a.kvamme@ils.uio.no)

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NABU

Nyhetsbrev, 21. mars 2022

Kjære NABU-kollegaer,  

NABUS NETTVERKSKONFERANSE 2022

Tid og sted for årets nettverkskonferanse og årsmøte er fastlagt. NMBU er vertskapet, stedet er Ås og tidspunktet er 21.-22. november. Vi planlegger en fysisk konferanse med festmiddag, men vil også legge til rette for digital deltakelse med strømming av fellessesjoner og digitale papersesjoner. Sett av tidspunktet nå, så kommer det flere detaljer om program og påmelding etter hvert.

STIPENDIATWEBINAR 24. MAI

Invitasjon om stipendiatwebinaret 24. mai, kl 0900-1400 er allerede gått ut. Høgskolen på Vestlandet er vertskap og har mobilisert flere forskningsmiljøer internt. Ved siden av NABU er i år også det danske nettverket om Forskning i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (FUBU) medarrangør. Hovedforedraget holdes av Kjersti Fløttum, Universitetet i Bergen. Mest tid er satt av til stipendiatenes arbeider som blir kommentert og diskutert i grupper. Påmeldingsfrist er 10. april. Når vi har en oversikt over prosjektene, får en del av dere som er erfarne forskere, forespørsler om å bidra. Spre invitasjonen til aktuelle stipendiater som dere vet om: https://www.hvl.no/kalender/stipendiatwebinar-barekraft-danning-pedagogikk-og-didaktikk/

BLOGG (FORSKNING.NO)

På NABU sin blogg forskning.no, publiseres det stadig nye bidrag, se her. Dette er en aktuell kanal for formidling av egen forskning og for å synliggjøre NABU sitt forskningsfelt. Styret vil prioritere bloggen i året som kommer. Ta gjerne kontakt med Thale og Ole Andreas i styret hvis du har lyst til å bidra her (t.k.stalenget@iped.uio.no, o.a.kvamme@ils.uio.no)

AKTUELLE ARRANGEMENTER

Bærekraft som tema og perspektiv på universiteter og høgskoler blir stadig mer diskutert. Her er to arrangementer ved henholdsvis UiS og UiO som tar opp tematikken – begge strømmes og er dermed tilgjengelig også for andre.

MANDATET TIL UH-SEKTOREN,  BÆREKRAFTSEMINARET (UiS OG PÅ ZOOM)

Tirsdag 22. mars kl 1415, foredrag ved Dag O. Hessen, rom HG N-105, UiS, og på zoom

I dette seminaret vil Hessen diskutere rollen UoH-sektoren bør ha for å rette opp verdens skjeve gang. Er dette innenfor eller utenfor sektorens mandat? Kan det komme i konflikt med akademisk frihet? Hvordan kan vi få en større påvirkning på samfunnet i denne sammenheng? Innlegget vil ta utgangspunkt i norske forhold, men også trekke veksler på en ny UNESCO-rapport som omhandler denne tematikken, som Hessen er medforfatter på, her. Påmelding her.

Bærekraftseminaret er en seminarrekke som arrangeres av programområdet Transforming education – towards a sustainable future, Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger.

BÆREKRAFT SOM TEMA I HØYERE UTDANNING, CIRCLE U (UiO OG PÅ ZOOM)

Onsdag 23. mars, kl 1200-1315, Grupperom 1, GS, UiO, og på zoom, se her.

Vekt på forståelser, tilnærminger, studentroller, hindringer og mulige veier fram. Arrangementet er på engelsk, og gjennomføres innenfor rammen av Circle U Alliance. Det er et samarbeid mellom sju europeiske universiteter med vekt på demokrati og bærekraft. Bidrag fra Marcel Ribischon ved Humboldt-Universität, Berlin, og fra UiO Eivind Engebretsen, Ole Andreas Kvamme og Elin Sæther.

Til slutt minner vi om:

MIND THE GAP! (BRIDGES)

Forskningsprosjektet BRIDGES og UiT Norges arktiske universitet arrangerer den digitale konferansen Mind the Gap! Interdisciplinary teacher education to address current and future challenges 31. mars–1. april. Frist for å sende inn abstracts har gått ut, men det er fortsatt mulig å melde seg på her.

Med ønske om fred.

Vennlig hilsen

Ole Andreas Kvamme

På vegne av styret i NABU

o.a.kvamme@ils.uio.no

Nyhetsbrev 5/2022

Kjære NABU-kollegaer,               12. august 2022                                                  Vi håper alle har hatt en god sommerferie! Her er en oppdatering om noen aktiviteter framover som kan være av interesse for flere. Viktigst for oss er årskonferansen i november. OM NABU Bærekraft og utdanning i krisetider, NABUs årskonferanse, NMBU, Ås/digitalt, 21.-22. november Invitasjon har vært sendt ut tidligere.…

Les mer…

Nyhetsbrev, 25. januar 2022

Dette nyhetsbrevet går til dere som på et tidspunkt har gitt e-postadressen til Nasjonalt Forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU). NABU ble opprettet i desember 2019 og samler fagfolk og forskere som er interessert i bærekraft som utfordring for pedagogikk og utdanning med vekt på utviklingsarbeid og forskning (les mer om NABU på nettsidene, her).…

Les mer…

Nyhetsbrev 1, 2021

Fra leder: Også denne våren ble jo litt annerledes enn vi hadde håpet, men vi ser heldigvis slutten på unntakstilstanden i det fjerne. For meg personlig har nok dette vært en vært en produktiv tid der mindre reising og fysiske møter har blitt mer forskning. Ikke så gale at ikke det er godt for noe!…

Les mer…

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev, 25. april 2022 Kjære NABU-kollegaer,                                                                                                                           AKTUELLE ARRANGEMENTER UNESCO SIN TREDJE KONFERANSE OM HØYERE UTDANNING, 18.–20. MAI 2022 Konferansen finner sted i Barcelona og samler utvalgte delegater fra medlemslandene. Deler av konferansen blir strømmet og gjort tilgjengelig for flere. Detaljer om dette er ennå ikke offentliggjort, men legges ut på konferansesiden, se her. SKOLENS ROLLE…

Les mer

Photo by Eva Elijas on Pexels.com

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev, 25. april 2022 Kjære NABU-kollegaer,                                                                                                                           AKTUELLE ARRANGEMENTER UNESCO SIN TREDJE KONFERANSE OM HØYERE UTDANNING, 18.–20. MAI 2022 Konferansen finner sted i Barcelona og samler utvalgte delegater fra medlemslandene. Deler av konferansen blir strømmet og gjort tilgjengelig for flere. Detaljer om dette er ennå ikke offentliggjort, men legges ut på konferansesiden, se her. SKOLENS ROLLE…

Les mer

Photo by Eva Elijas on Pexels.com

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev, 25. april 2022 Kjære NABU-kollegaer,                                                                                                                           AKTUELLE ARRANGEMENTER UNESCO SIN TREDJE KONFERANSE OM HØYERE UTDANNING, 18.–20. MAI 2022 Konferansen finner sted i Barcelona og samler utvalgte delegater fra medlemslandene. Deler av konferansen blir strømmet og gjort tilgjengelig for flere. Detaljer om dette er ennå ikke offentliggjort, men legges ut på konferansesiden, se her. SKOLENS ROLLE…

Les mer

Photo by Eva Elijas on Pexels.com

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev, 25. april 2022 Kjære NABU-kollegaer,                                                                                                                           AKTUELLE ARRANGEMENTER UNESCO SIN TREDJE KONFERANSE OM HØYERE UTDANNING, 18.–20. MAI 2022 Konferansen finner sted i Barcelona og samler utvalgte delegater fra medlemslandene. Deler av konferansen blir strømmet og gjort tilgjengelig for flere. Detaljer om dette er ennå ikke offentliggjort, men legges ut på konferansesiden, se her. SKOLENS ROLLE…

Les mer

Photo by Eva Elijas on Pexels.com
%d bloggere liker dette: