Nyhetsbrev 1, 2020

Første nyhetsbrev for nettverket
Hei, og takk for sist til alle dere som deltok på oppstartsmøte 6. Desember. Det var inspirerende å møte mange gode kollega og få informasjon om pågående prosjekter og det er ingen tvil om at dette nettverket fyller et behov.

Første styremøte

Styret som ble valgt hadde sitt første møte på skype 19. Desember og planlegger et nytt møte 21. Februar.  På det første styremøte godkjent vi et referat fra oppstartsmøte for nettverket og vi valgte leder, sekretær og nestleder. Vi tolker det slik at nettverket er startet formelt opp og at styret er valgt for ett år. Resultatet var:

Leder: Tom Sverre Tomren (HVL)

Nestleder: Biljana C. Fredriksen (USN)

Sekretær: Thale Kristin Stalenget (UiO)

Vi starter opp arbeidet med nyhetsbrev og FB side umiddelbart. Tanken er at det som nå kommer ut er noe uferdig, og at styret utvikler den digitale kommunikasjonsplattformen videre gjennom året. Så langt finner dere en FB-side her.
Vi starter arbeide med vedtekter osv på neste styremøte.
Referatet fra det første styremøte vil i sin helhet bli tilsendt medlemmene i neste nyhetsbrev (etter at det er godkjent på neste styremøte).

Referatet fra oppstartsmøte i Oslo 6. desember som ble godkjent av styret 19.12.19 lyder slik:

«Referat fra oppstartsmøtet for Norsk nettverk for utdanning og bærekraft

På oppstarts møte 06.12.2019 ved UIO møtte 90 interessert deltagere fra hele landet (se vedlagt navneliste).

Programmet ble gjennomført med innlegg og spørsmål etter den enkelte presentasjon (jfr. vedlagt program). Siste delen av dagen var gruppearbeid med vekt på formål, arbeidsform og struktur på nettverket. Avslutningsvis ble det foreslått følgende personer inn i styret: Biljana C. Fredriksen (USN), Robert Didham (INN), Bente Knippa Vestad (INN), Jørgen Klein (NTNU), Thale – K. Stalenget (UiO), Ole Andreas Kvamme (UiO), Marianne Presthus Heggen (HVL) og Tom Sverre Tomren (HVL).

Styret ble valgt ved akklamasjon og gjennom dette sluttet forsamlingen seg til at nettverket var formelt dannet. Styret fikk i oppdrag å konstituere seg selv og utvikle vedtekter, struktur og arbeidsformer på bakgrunn av drøftingene og innspill fra gruppearbeidene på oppstartsmøtet.

Litt om aktuelle arrangement og kurs:

Konferansen om Bærekraft og klima i Religion og Livssyn

Bergen. 12./14.Februar. To uker før fristen går ut er det 80 påmeldte fra hele verden. Påmeldingsfristen er 31. Januar. En kan melde seg på her: https://www.hvl.no/en/research/conference/sustainability-and-climate/ 

Arrangører: HVL, Den norske kirke, (STLS) Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn,  Lutheran World Federation og Al Mowafaqa Institute ecumenical de theology (Rabbat, Morocco)

Nordisk forskningskonferanse om bærekraft i utdanning, Universitetet i Oslo, 22.-23. oktober 2020: Arrangør: Forskergruppen COSER (Challenges of Sustainability in Educational Research), Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Oslo Mer informasjon og påmelding (innen 1. juni): https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/arrangementer/2020/nfbu/

Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer

Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. FNs agenda for bærekraftige fremtider (Agenda 2030) og FNs barnekonvensjon, som gir barn rett til å medvirke i eget liv er et viktig normativt utgangspunkt for konferansen.  Vi inviterer forskere og samarbeidspartnere til å presentere nye kunnskapsbidrag innenfor dette tema.

https://www.hvl.no/forsking/konferanse/barnehageforskningskonferanse2020/

ECER som går av stabelen 25.-28. august i Glasgow.

Det finnes jo flere parallelle og til dels overlappende miljøer knyttet til bærekraftdidaktikk/ økopedagogikk. Men Nettverk 30 på ECER er av mange regnet som det viktigste europeiske nettverket knyttet til utdanning og bærekraft i dag. Svenske forskere har vært viktige i etableringen og driftingen av dette nettverket. Frist for å sende inn abstrakt er 31. januar: https://eera-ecer.de/ecer-2020-glasgow/ . Lenke til nettverk 30 der det også er mulig å melde seg på adresselisten som gir tilgang til nyhetsbrev: er her.

PHD kurs i Økokritikk og danning

HVL informerer om Ph.d. kurs i Økokritikk og danning (5 ECT) som starter i februar? Kursbeskrivelsen finnes her.

Aktuell litteratur og nettsteder

(Her kommer en liste over tips som er kommet til nettverket i den rekkefølgen den er kommet inn).

Kyrkje, miljø og berekraft, Tom Sverre Tomren. Embla akademiske forlag. Bestilles her.

Omtale: Denne boka gir ei grundig innføring i miljøetikken, økoteologien og arbeidet med grøn berekraft hos dei store kyrkjesamfunna slik det kjem til uttrykk gjennom offisielle fråsegner. Dei første kapitla er vigd til Anglikansk, Reformert, Luthersk, Katolsk, Ortodoks, og internasjonal økoteologi. Resten av boka gir ei historisk innføring og ein etisk analyse av Den norske kyrkja sitt arbeid med miljø gjennom meir enn 50 år. Boka gir eit unikt innblikk i kyrkjene sitt arbeid med miljø i frå 1969 til 2019! Alle som underviser i KRLE, teologi og berekraft eller som jobbar som prester, pastorar og leiarar i kristne kyrkjelydar bør lese denne boka! Professor dr. theol. Idar Kjølsvik, Nord universitet, p.t. Princeton Theological Seminary

       Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget Redaktører: Ole Andreas Kvamme og Elin Sæther. 

       Boka finnes her.

Omtale: Kapitler av Karsten Korbøl, Kari Anne Rødnes, Håvard Evang, Erik Knain & Marianne Ødegaaard, Elin Sæther, Kari Beate Remmen, Magne Dypedahl & Eva Thue Vold og Ole Andreas Kvamme knyttet til historie, norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi, engelsk og fremmedspråk og KRLE/religion og etikk. I innledningskapittelet settes bærekraftdidaktikk inn i en historisk og aktuell sammenheng og i sluttkapittelet drøftes fagovergripende perspektiver knyttet til danning og tverrfaglighet.

Studier i Pædagogisk Filosofi sitt første nummer i 2020 har temaet Bærekraft og utdanning – filosofiske perspektiver:

Omtaler: Artikler av Helen Kopnina, Inga Bostad & Dag O. Hessen, Per Ingvar Haukeland & Hanne Lund-Kristensen og Ole Andreas Kvamme samt et intervju med den amerikanske pedagogiske filosofen Randall Curren. Gjesteredaktører: Inga Bostad og Ole Andreas Kvamme. Nummeret publiseres med fri tilgang i løpet av januar.

Acta Didactica Norden publiserte i august 2019 temanummeret Utdanning og bærekraft: didaktiske perspektiver:

Omtale: Artikler av Maria Ojala, Edvin Østergaard, Nina Goga, Birgitte Bjønnes & Astrid T. Sinnes, Eldri Scheie & Shelley Stromholt samt Majken Korsager & Eldri Scheie. Gjesteredaktører: Ole Andreas Kvamme, Elin Sæther og Marianne Ødegaard.

Tidsskriftets nettside med fri tilgang.

Biljana Culibrk Fredriksen: Før sanden renner ut: Barnehagelærerens innsats for økologisk bærekraft Finnes her.

Omtale: Med utgangspunkt i forskningslitteratur og egne forskningsprosjekter med barnehagebarn, lærerstudenter og naturmaterialer, argumenterer forfatteren for hvorfor det er nødvendig å legge til rette for nært samspill mellom barn og natur. Hun viser hvordan en lærers verdier, ansvar og makt påvirker barnas muligheter til å utvikle omsorg for naturen. «Før sanden renner ut» oppfordrer lærere, særlig barnehagelærere og lærerutdannere, til å stille kritiske spørsmål ved eget verdenssyn i en tid hvor økologiske utfordringer har nådd et avgjørende vendepunkt. Boka egner seg best for bachelorstudenter på andre og tredje år, og masterstudenter.

Annet

Renewal of the UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles

UNESCO has agreed to renew the UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles at Inland University of Applies Sciences for the period of August 2019 – July 2023.

The renewal was awarded “…in light of the very good results achieved by the Chair, confirmed by the positive report on the evaluation of its activities.” UNESCO’s office for Policies and lifelong learning systems that coordinates the UNESCO Chair/UNITWIN programs congratulated the Chair “on its important work and research in the area of sustainable and responsible lifestyles.”

The UNESCO Chair on Education for Sustainable Lifestyles was first established in 2015 at INN University. It has been a member of the UNESCO Global Action Programme on Education for Sustainable Development Key Partners Network and co-chair of the Key partner network for teacher training.

The Chairholder is Victoria W. Thoresen. The Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development at INN University coordinates the work of the UNESCO chair and its international partners network comprised of 33 member institutions.  

https://www.inn.no/forskning/forskningssenter/senter-for-samarbeidslaering-for-baerekraftig-utvikling-ccl/unesco-chair-internasjonalt-nettverk

ESD for 2030 – New global framework on education for sustainable development

In November 2019, the 40th UNESCO General Conference approved a new framework on education for sustainable development covering the period of 2020-2030. Building off the work on ESD pursued during the UN Decade of Education for Sustainable Development (DESD, 2005-2014) and the Global Action Programme (GAP) on ESD (2015-2019), the new ESD for 2030 framework aims to continue the advancement and mainstreaming of ESD and further orient education towards the achievement of the SDGs. The ESD for 2030 framework will be launched at a Global Launch Conference, organized by UNESCO and hosted by the Government of Germany, to be held 2-4 June 2020 in Berlin, Germany.

https://en.unesco.org/news/unesco-40th-general-conference-adopts-new-global-framework-education-sustainable-development

For spørsmål eller kommentarer ta kontakt med: Tom Sverre Tomren, tsto@hvl.no. Tlf. 90049696

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: