NABU styremøte Fredag 18.12 kl. 12.00-13.30 i Zoom

Tilstede:

Biljana C. Fredriksen (USN), Bente Knippa Vestad (INN), Robert James Didham (INN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Ole Andreas Kvamme (UiO), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)

Saksliste 

57/20 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkallingen godkjennes

58/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes

59/20 Godkjenning av referatet fra 16.10

 Vedtak: Referatet godkjennes 

60/20 Orienteringssaker

Referatet fra årsmøtet ligger vedlagt

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning

61/20 Oppsummering av erfaringene fra årsamlingen/årsmøtet

Vi luftet erfaringer og diskuterte mulige forbedringer til neste års avvikling.

Alle har var enige i at Fredriksen og resten av dem som organiserte det tekniske ved USN hadde gjort en god jobb. Alle var også enige i at det faglige innholdet var vellykket. Stikkord som bel nevnt var for eksempel at det var gode diskusjoner og presentasjoner, flere har fått gode tilbakemeldinger i etterkant.

Av forbedringspunkter nevnte Fredriksen at hun syntes det ble litt knapt med tid til forberedelse. Alle var enige at vi kunne bestemt oss tidligere for hva slags løsning vi skulle gå for. I år ble det litt spesielt med tanke på Covid-19. Vi ble derfor enige om at vi må bestemme oss tidligere for hva vi går for neste år slik at den som har ansvaret for gjennomføring får bedre tid. Fredriksen foreslo for eksempel minimum halvannen måned. Dette også for å få ut informasjon til deltakere og arrangører (og ev andre) i god tid.

Tomren at han gjerne kunne tenkt seg en mer gjennomarbeidet møteledelse at dem som leder møtet får tid til å sette seg inn i hvordan dette gjøres. Flere sa seg enige i at riggingen av selve årsmøtet kunne vært mer gjennomarbeidet og Kvamme etterlyste også mer diskusjon omkring hva nettverket skal være og strategiplan, veien videre og forankring etc. Ellers er nevnte flere at det hadde vært fint om vi kunne få til en fysisk samling neste år. Det ble videre foreslått at vi sammenfatter en kort rapport/referat fra nettverkssamlingen. Dette er også viktig for akkreditering og det er nyttig med noen ord om selve prosessen frem mot samlingen for vår egen del og for dem som ev tar over og skal arrangere dette senere.

Vedtak: Styret drøftet gjennomføringen av årsmøtet og nettverkssamlingen og Tomren og Fredriksen har fått ansvar for å formulere et lite skriv om gjennomføringen av årsmøtet og nettverkssamlingen

62/20 Arbeidsplan for våren

Styret hadde en åpen drøfting om hva vi bør prioritere våren 2021. Vi diskuterte blant annet markedsføring og formidlingskanaler (som for eksempel fb, hjemmeside, blogg) hvorvidt vi bør oppføres som organisasjon, jobbe mer med medlemsregisteret,  arrangering av fagseminar og webinar (se egen sak). Det ble foreslått at Tomren og Stalenget jobber videre med medlemsregisteret da disse allerede sitter på informasjonen.

Vedtak: Plan for våren ble diskutert i styret. Tomren og Stalenget setter av tid til å se mer på arbeid med medlemsregisteret.  

63/20 Status og neste innlegg bloggen

Fredriksen og Stalenget er i dialog med Eivind i Forskning.no og har snart fått på plass en introtekst og innlegg. Vi hadde en åpen diskusjon omkring hvem som skal ha lov til å publisere, hvilke retningslinjer det bør være og om det bør være en rulleringsplan på hvem som skal ha ansvar for å få ting publisert og hvem som skal ha redaktøransvar.

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak: Fredriksen og Stalenget oppnevnes som redaktører for ett år og for fullmakt til å utvikle og drifte siden.

64/20 Unesco arbeidet oppfølging av Judiths innspill 

Kvamme og Didham ga en kort introduksjon og oppfølging av initiativet til NGO-nettverket relatert til Unescos rammeverk. Spørsmålet blir hvilken rolle vi ev skal i et slikt arbeid. Skal vi for eksempel drive forskningsbasert «lobbyvirksomhet»? Dette bringer oss litt tilbake til spørsmålet om hva slags nettverk vi skal være.

Forslag på vedtak: vi har diskutert saken og vi vil diskutere videre hvordan vi ev kan følge opp dette.

65/20 PHD-webinar 

Kvamme fremmer forslag om at NABU i samarbeid med Forskergruppen COSER (UiO) arrangerer PHD-webinar.

Dette er en ide som spiller videre på ønsket om å støtte opp om stipendiater. Et dagswebinar hvor phder kan presentere og få innspill og kanskje en key note. Kvamme foreslår for eksempel at det kan sendes ut cfp 1. mars og gjennomføring i mai. Alle støtter forslaget som er helt i tråd med nettverkets intensjoner. 

Forslag til vedtak: Styret støtter Kvammes forslag om gjennomføring av webinar

66/20 Møteplan våren

En mer gjennomarbeidet møteplan vil diskuteres på neste møte som er foreslått den 15. januar fra 12-14 i Zoom

Forslag til vedtak: En klarere møteplan blir diskutert på neste møte som avvikles den 15.01.21 klokken 12-14 i Zoom.

Referent: Thale-Kristin Stalenget.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: