NABU styremøte Fredag 16.10.20 kl. 13.00-15.00

Tilstede:

Biljana C. Fredriksen (USN), Robert James Didham (INN), Jørgen Klein (NTNU), Marianne Presthus Heggen (HVL), Bente Knippa Vestad (INN), Ole Andreas Kvamme (UiO), Tom Sverre Tomren (HVL) og Thale-Kristin Stalenget (UiO)

51/20 Godkjenning av innkalling

Vedtak: godkjennes

52/20 Godkjenning av saksliste

Vedtak: godkjennes

53/20 Godkjenning av de to siste referat

Vedtak: godkjennes

54/20 Årsmøte/ seminar

Fredriksen gjennomgikk planen for nettverksdelen

Tomren gjennomgikk planen for årsmøtet

Didham presenterer det han vil presentere. Vi drøftet hvordan dette passet med Kvamme og Heggens framlegg. De tre følger opp det seg imellom.

Vi i styret er imponert over den innsatsen Fredriksen og INN har gjort – det ble trukket fram at det er viktig at vi takker INN for innsatsen i åpningen av møtet.

Årsmøte:

Forslag til saksliste

1. Valg av dirigentskap

Forslag til vedtak:

-Ordstyring: Judith Klein sammen med Birgitte Bjønnes

-Referent: Thale Kristin Stalenget og en ekstern (Marianne spør Barbara Sageidet)

2. Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak: Godkjent og alle de påmeldte får stemme og talerett

3. Godkjenning av dagsorden

Forslag til vedtak: Godkjent

4. Fremlegg av Årsmelding

Ettersendes

Forslag til vedtak: Tas til orientering

5. Fastsettelse av Vedtekter med utgangspunkt i utsendt forslag

Forslag til vedtak: Godkjennes (med eventuelle) justeringer.

6. Valg av styre, styreleder og valgkomité 

Forklaring: På grunn av Covid har dette året vært et unntaksår. Styret finner det derfor hensiktsmessig å be om forlenget tillit til vi er kommet i ordinær drift med vedtekter og mulighet til å møtes fysisk.

Forslag til vedtak:

1. Sittende styreleder velges for ett år

2. Sittende styre velges for ett år

3. Valgkomiteen velges: Kandidater til dette kommer senere.

Elin Sæther har sagt seg villig til å sitte i valgkomiteen. Kan vi også spørre: Veronica Bergan, UiT og en tredje kandidat fra Volda/Stavanger?

7. Eventuelt

Det er liten tid og vi ber om at eventuelt saker sendes til styret senest 19.10 kl. 12.00

På grunn av rammene tilrår styret en sakliste med ordinære årsmøtesaker.

Forslag til vedtak: Kvamme leser korrektur på sakslisten til årsmøtet.

Teknisk gjennomføring: Tomren foreslår for Judith og Birgitte at vi bruker Mentimeter.


55/20 Årsmelding
Denne skrives i helgen av Tomren med utgangspunkt i følgende informasjon: Styrets sammensetning, antall møter og saker. I år har styret hovedsakelig arbeidet med å utvikle organisasjonen, opprette hjemmeside og en egen side på Facebook, ellers har vi arbeidet med en høringsuttalelse og et brev i VL. Ellers har det vært godt samarbeid i styret, men et spesielt år som følge av covid. Årsmeldingen deles med styret for korte kommentarer og ettersendes deretter til deltagerne.  

Forslag til vedtak:

Legg inn et punkt om medlemmer, og kanskje noen punkter om veien videre. Styret ser på denne over helgen. Den sendes til de påmeldte senest tirsdag.

56/20 Annet

Programmet til nettverksmøtet og årsmøtet legges ut på facebook.

Referenter: Marianne Presthus Heggen og Thale-Kristin Stalenget

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: